Zanimljivosti iz rada Reiki grupa POREČ - UMAG
MEDITACIJE (19.07.1999. - 03.01.2000.)
MEDITACIJE (03.01.2000-01.05.2000.)
MEDITACIJE (01.05.2000. - 28.08.2000.)
MEDITACIJE (28.08.2000. - 01.01.2001.)
MEDITACIJE (01.01.2001. - 07.05.2001.)
MEDITACIJE (14.05.2001. - 01.10.2001.)

A R H I V A

07.05.-14.05.
14.05.-21.05.
21.05.-28.05.
28.05.-04.06.
04.06. - 11.06.
11.06.-18.06.
18.06.-25.06.
25.06.-02.07.
02.07.-09.07.
09.07.-16.07.
16.07.-23.07.
23.07.-30.07.
30.07.-06.08.
06.08.-13.08.
13.08.-20.08.
20.08.-27.08.
27.08.-03.09.
03.09.-10.09.
10.09.-17.09.
17.09.-24.09.
24.09.-01.10.
01.10.-08.10.
08.10.-15.10.
15.10.-22.10.
22.10.-29.10.
29.10.-05.11.
05.11.-12.11.
12.11.-19.11.
19.11.-26.11.
26.11.-03.12.
03.12.-10.12.
10.12.-17.12.
17.12.-24.12.
24.12.-31.12.2001.

 

07.05. - 14.05.2001.

MEDITACIJA " ZAGRLJAJ"

1. Pustiti korijenje u Zemlju. Dovesti bijelu svjetlost iz centra Svemira u krunsku čakru...
2. Zamislite da ste na proplanku šume. Okrećete se istoku i osjećate njegovu svjetlost i mir. Udahnite ih. Zagrlite svjetlost i osjetite vibraciju te svjetlosti u sebi i oko sebe. Zagrlite mir i osjetite njegove vibracije….Okrenite se prema jugu i osjetite njegovu toplinu. Udahnite ju i zagrlite, upijajući njene vibracije… Okrenite se k zapadu i osjetite kišu. Zagrlite kišu i osjetite njenu energiju i što daje zemlji… Okrenite se sjeveru i osjetite njegovu snagu i izdržljivost. Zagrlite tu snagu i izdržljivost i osjetite kako postaju vaše kvalitete…
3. Zamislite da liježete na meku, lelujavu travu i grlite ju. Osjetite njenu boju, miris, šum energije u njoj…Zamislite da ste u travi, maleni, i da trava grli vas…Pronađite u travi cvijet. Zagrlite i njega i osjetite njegove mirise, boje i energije…Zamislite da sad cvijet grli vas…Dotaknite drvo, zagrlite ga i osjetite njegove vibracije. Zamislite da ste u drvetu i da ono grli vas… Zagrlite cijelu šumu i dopustite da ona zagrli vas…Dotaknite kamen ili veliku stijenu, osjetite njegove vibracije, miris, zagrlite ga, uđite u kamen i dopustite da on grli vas… zamislite oranicu i kako grlite plodno tlo, uđite u zemlju i pustite da ona grli vas…Zamislite da ste uz potok, slap, rijeku ili more, osluhnite njihove šumove, mirise i zvukove, energije, zagrlite vodu, uđite u nju i dopustite da ona zagrli vas…zagrlite pijesak na obali ili u vodi, podvodno bilje, ribice…Zagrlite i životinje koje želite i dopustite da one grle vas…
4. Zamislite da letite iznad planete Zemlje. Zagrlite oblake i primite od njih energiju kiše i vode…Zagrlite planetu i osjetite njene vibracije. Otpustite Zemlji sve svoje negativne emocije i misli, svoje bolesti i strahove, boli, greške i negativna iskustva, negativne programe i naslijeđa…Osjetite kako Zemlja sve to prihvaća i prerađuje, neutralizira…Poletite po Svemiru, grlite planete i zvijezde i dopustite da one grle vas…Zahvalite za sve ove zagrljaje…

 

14.05.-21.05.

RAZGOVOR SA CVIJETOM

1. Zakorijeniti se…Povezati se bijelim svjetlom s Visokom sviješću…..Pronaći Haru i dovesti je u čakru solarnog pleksusa…
2. Pođite u prirodu i odaberite jedan cvijet. U njemu zamislite bijelo svjetlo koje predstavlja čistoću, razumijevanje i vašu potrebu za komunikacijom. Pustite svjetlost da teče iz vašeg solarnog pleksusa u cvijet…U isto vrijeme zamišljajte kako iz solarnog pleksusa cvijeta teče zraka bijele svjetlosti u vašu čakru solarnog pleksusa.
3. Uočite kako ove dvije zrake bijelog svjetla teku od jedne do druge čakre solarnog pleksusa i kako tvore most između vas i cvijeta.
4. Tada se može osjetiti da se stvara posebni oblik komunikacije između vas i cvijeta, možda preko boje, mirisa ili zvuka, ili samo osjećaj da ste dobro i opušteni…
5. Zamolite da se razvije razumijevanje i pitajte da li možete ući u aurino polje cvijeta.
6. Ako intuitivno osjetite da vam je to dozvoljeno, u svojoj vizualizaciju prijeđite preko mosta od bijele svjetlosti i uđite u čakru solarnog pleksusa cvijeta.
7. Kad uđete u solar pleksus cvijeta naći ćete se na livadi na kojoj je i jezero. Pitajte za metodu ili simbol koji ćete upotrijebiti kao ključ u direktnoj komunikaciji sa cvijetom. Kad to učinite, voda jezera će promijeniti boju i u njoj ćete, kao na televiziji vidjeti slike, spoznati iskustvo, razumjeti, ili vidjeti simbol koji ste tražili.
8. Ako dobijete simbol možete s njim meditirati i uspostaviti direktan kontakt sa cvijetom…Izađite iz meditacije tako da izađete iz solarnog pleksusa cvijeta, prijeđite preko mosta od bijele svjetlosti i povucite svoju zraku svjetlosti u svoj solarni pleksus. Cvijet će tada učiniti isto. Uočite kako vam se hara vraća na svoje mjesto.

 

21.05.-28.05.2001.

KOMUNIKACIJA S POVRĆEM

1. Zamislite da ste u vrtu i ispred vas povrće.
2. Šaljite biljci ili povrću s kojim želite komunicirati bezuvjetnu ljubav. Pokušajte uočiti, čuti ili osjetiti vibraciju njihovih arhetipskih uzoraka.
3. Odaberite jedno povrće. Pokušajte osjetiti njegov okus, miris, osjećaje, bit koju predstavljaju. Zamolite svoje više ja da vam da uzorak ili simbol s kojim ćete lako komuicirati s tim povrćem. To može biti trokut, kvadrat ili krug, ili koji drugi simbol, ili čak više simbola jedan u drugome. Stavite ovaj simbol u srčanu čakru povrća i pošaljite mu trokut od bijele svjetlost, tj. bezuvjetnu ljubav i osjetite kako aktivira vaš simbol. Zamolite za komunikaciju s povrćem, postavljajte pitanja…
4. Završite meditaciju povlačeći simbol u svoju srčanu čakru i zatim u svoj solar pleksus i tamo je sačuvajte za ponovnu upotrebu.

28.05.-04.06.

ODSTRANJIVANJE OTROVA IZ BILJAKA

1. Odaberite bilo koju biljku iz koje želite odstraniti otrove ili negativne energije u obliku misaonih ili emotivnih formi. Neke biljke na sebe skupljaju negativne energije brže nego druge i tad postaju štetne po ljude oko sebe. Zamislite ispred sebe biljku s kojom želite raditi. Povežite se sa centrom Svemira preko bijelog svjetla i s planetom Zemljom preko korijenja. Pitajte intuitivno koliki je postotak otrova u biljci ispred vas. Vjerujte intuiciji i prihvatite prvi broj koji dobijete. Ako je toksičnost veća od 15 % mora se čistiti.
2. Zamislite sistem čakri biljke na kojoj radite. Pronađite haru biljke - točku balansa. Uspostavite komunikaciju s biljkom i pokušajte intuitivno osjetiti što vam želi reći.
3. Dovedite bijelo svjetlo do svoje krune, zatim u srce. Pustite da iz vašeg srca svjetlost struju prema vašoj biljci i ispuni sve njene čakre. Počnite od bazne čakre biljke. Zamislite je kao posudu koju punite energijom bijele svjetlosti. Tako prođite sve čakre biljke. Svaka čakra može imati drugačiju boju. Osjetite kako te boje čiste otrove iz biljke. Kad je biljka očišćena od negativnih energija i hara će joj se pomaknuti u solar pleksus ili srčanu čakru. Provjerite sad postotak otrova u njoj. Uočite kako ta biljka ima anđela koji pokušava uskladiti frekvencije te čiste biljke s drugima te iste vrste u vašoj blizini, da bi se brže očistio vaš prostor. Zato ćete nekada morati raditi i tri puta prije nego toksičnost skinete na najviše 2%. Na isti način možete raditi s biljkama u svom vrtu ili na planetarnoj razini. Biljke će biti sretne da komuniciraju s vama.
4. Zahvalite!

04.06 - 11.06.

KOMUNIKACIJA S VODOM U RIJECI

1. Prije komunikacije s vodom treba se dobro uzemljiti i povezati korijenjem s planetom Zemljom. Povežite se i s centrom Svemira i obucite svjetlosno tijelo. Pozovite svoje duhovne vodiče i čuvare da vas vode u ovoj meditaciji.
2. Osjetite kako je bit vode jako snažna. Zamislite u vodi, u rijeci, oblik jajeta ispunjenog energijom. Ono će predstavljati uzorak vode na kojem ćemo raditi. Zamislite na tom jajetu sistem čakri. Uočite koja je čakra aktivna, gdje je hara, centar balansa tog toka. Kad ste je pronašli, povucite bijelo svjetlo od krune do iste čakre kod sebe i povežite se s tom čakrom na jajetu koje predstavlja vodu rijeke.
3. Šaljite vodi ove rijeke bezuvjetnu ljubav i osjetite kako nestaju sve blokade u vodi i kako uspostavljate komunikaciju. Osjetite bit ovog toka. Uočite da li se hara podiže prema gore i to je dobar trenutak za komunikaciju s vodom. Pričajte s vodom, postavljajte pitanja...
Zahvalite!

11.06.-18.06.

KOMUNIKACIJA SA ŽIVOTINJOM

1. Povezati se, kroz tjeme, bijelom svjetlošću s centrom Svemira…Povezati se preko korijenja s jezgrom planete Zemlje….Obući svjetlosno tijelo.
2. Odaberite jednu životinju, možda onu koja vam stvara probleme (to mogu biti insekti-komarac, itd.), ili neku s kojom želite bolju komunikaciju. Zamislite krug u visini svog solarnog pleksusa i u sredini kruga životinju koja spava. Zamolite da viša svijest blagoslovi ovaj kontakt.
3. Pokušajte pronaći glavne čakre i uočite da jedna od njih svijetli jačim svjetlom. Kao da bljeska. To je najčešće solarni pleksus. Ona će biti poput vrata za ulazak u komunikaciju. Uspostavite sa životinjom komunikaciju kroz tu čakru.
4. Ako vam životinja stvara probleme, zamislite da se rastežete do te čakre, otvarate vrata u nju i pogledajte unutra. Tu ćete pronaći mnoštvo imena koja predstavljaju vibracijske pakete koje životinje obično imaju. Pronađite svoje ime. Zamislite da pružate ruku kroz vrata u čakru i uzimate taj energetski paket s vašim imenom. U isto vrijeme šaljite zraku od bijele svjetlosti koja predstavlja bezuvjetnu ljubav. Sad zamislite vatru ispred sebe i vidite kako spaljuje energetski paket s vašim imenom. To znači da niste više u "programu" te životinje. Zahvalite.

18.06.-25.06.

STVARANJE VEĆEG DOTOKA ENERGIJE

1. Dovesti bijelo svjetlo kroz vrh glave u srčanu čakru… Zakorijeniti se… Obući svjetlosno tijelo.. Izgraditi energetski naboj u srčanoj čakri.
2. Vizualizirati baznu, prvu čakru kao jaje podijeljeno od dna do vrha u 7 nivoa.
3. Zapitajte svoje više ja u kojem je nivou vaša točka aktivacije - hara. Prvi intuitivni odgovor je točan. Ako je točka aktivacije ispod 5 nivoa vaša je vitalnost mala. Tad treba napuniti te nivoe energijom.
4. Upitajte svoje više ja za simbol koji će vam pomoći u tom rad i uočite koje boje je taj simbol. Stavite taj simbol u baznu čakru i povucite ga tada u svoju srčanu čakru. Tu ga napunite bijelim svjetlom i umnožite. Stavite simbol na oba dlana i stopala. Boja simbola predstavlja energiju koju treba neutralizirati. Dovedite bijelo svjetlo u srčanu čakru, ispunite njim simbol i pustite da teče prema svim ostalim simbolima. Uočite kako boja koja predstavlja negativnu energiju pomalo nestaje iz simbola i oni postaju prozirni. Uočite na kojem nivou je sad, u vašoj prvoj čakri, točka aktivacije. Bilo bi dobro kad bi uvijek bila na 7 nivou. Isto napravite sa svim ostalim čakrama. Simboli su obično za svaku čakru isti, ali se boje mijenjaju.
5. Prije nego izađete iz meditacije povucite simbole iz ruku i nogu u srčanu čakru, zatim tu dovedite bijelu svjetlost. Ponavljajte ovu meditaciju nekoliko dana za redom dok u svim čakrama hara ne bude na sedmom nivou.

25.06.-02.07.

ČIŠĆENJE KNJIGE OD NEGATIVNIH ENERGIJA

1. Knjige nose negativne energije svih ljudi koji su ih čitali i one misaone i emotivne forme koje se kroz njih protežu. Odaberite jednu knjigu koja oko sebe ima tamnu auru od negativne energije…Zakorijenite se, dovedite bijelo svjetlo u vaš srčani centar, obucite svjetlosno tijelo…Stvorite energetski naboj u svom srčanom centru. Pustite da se proširi do dlanova i trećeg oka tvoreći trokut od bijelog svjetla.
2. Projicirajte ovaj trokut od svjetlosti na svoju knjigu.
3. Projicirajte iz srca i broj 8 zamišljajuću knjigu na mjestu gdje se dva kruga sastaju tvoreći osmicu. U ovom broju 8 je svjetlost i zamislite da se broj 8 širi toliko dok tamna aura knjige ne nestane. Ovako možete očistiti sve knjige kod kuće.
4. Iz meditacije izađite tako da povučete broj 8 u srčanu čakru, to napravite i s trokutom od bijelog svjetla. Pustite bijelo svjetlo kroz glavu u sve svoje čakre. Zahvalite.

02.07.-09.07.2001.

ČIŠČENJE PREDMETA U SOBI
1. Dovesti bijelo svjetlo kroz vrh glave u srčanu čakru….Zakorijeniti se….
2. Odaberite neki predmet u sobi i pitajte svoje više ja da vam kaže koliki je postotak, od 1 do 100, negativnih energija u tom predmetu. Onaj odgovor koji se pojavi prvi, pravi je odgovor. Nekad se može desiti da neki predmet nema negativnih energija, nego energiju ljubavi, harmonije, radosti. Zamislite odabrani predmet kao da ima sistem sedam čakri. Uočite koja čakra je povećana. Ta čakra vam govori gdje je u tom predmetu pohranjeno najviše negativne energije.
3. Stavite obje ruke iznad tog predmeta koga čistite od negativiteta. Usredotočite se na bijelo svjetlo koje dolazi kroz vrh vaše glave u srčanu čakru. Pustite da se ova vaša čakra širi i puni dok ne postane jako topla. Zatim zamislite dva vrtloga svjetlosti kako izlaze iz te čakre. Jedan vrtlog ide kroz jednu, a drugi kroz drugu ruku, u vaše dlanove i prste. Osjetite vibraciju ove energije bijelog svjetla koja predstavlja energiju oca, Svemira, kako prolazi kroz cijelo tijelo do stopala i kako se sjedinjuje s energijom majke, Zemlje, koja dolazi kroz vaše korijenje.
4. Pustite da energija struji kroz vaše prste u čakru koju čistite od negativiteta, dok čakra ne postane potpuno prozirna. Kad je ova čakra očišćena, očistite i ostale čakre predmeta dok ne postanu prozirne. Ponovo očitajte postotak negativne energije i ako je veći od nule, punite auru predmeta bijelom svjetlošću. Zahvalite!

09.07.-16.07.

ČIŠĆENJE POLJA AURE DJETETA
1. Dovesti bijelo svjetlo kroz vrh glave u srčanu čakru….Zakorijeniti se….
2. Ako vam je dijete nemirno i zločesto, jer je uznemireno elementarnim energijama, počistite te energije iz djetetove aure ovom meditacijom.
3. Stanite iza djeteta, projicirajte mrežu od bijele svjetloti i zamislite kako se spušta preko glave djeteta. Povucite tu mrežu od glave prema nogama, povlačeći s njom sve negativne energije i čisteći tako cijelu auru.
4. Skupite mrežu ispod nogu tako da u njoj ostanu svi negativiteti i dajte te negativitete paru velikih bijelih ruku Kozmičkog Krista.
5. Čišćenje ponovite tri puta tako da svaki put mreža bude sa sitnijim rupicama. Tako ćete svaki put raditi na određenoj razini aure. Zahvalite!

16.07.-23.07.

MEDITACIJA ČIŠĆENJA SOBE
1. Zakorijeniti se...Spustiti bijelo svjetlo kroz vrh glave...
2. Naći točku balansa sobe...to je mjesto najpozitivnijeg zračenja u sobi. Zamislite da palite u sobi svijeću, koja simbolizira bijelo svjetlo i stavite je na tu točku. Zamislite da sjedate pokraj svijeće. Pustite kroz glavu bijelo svjetlo i ispunite njim sve svoje čakre. Kroz svoje korijenje povucite iz zemlje vibraciju zlatne boje i njom ispunite cijelo tijelo, a u srčanoj čakri vizualizirajte bijelo svjetlo koje predstavlja bezuvjetnu ljubav.
3. Izgradite mrežu od bijele svjetlosti iz svoje srčane čakre i projicirajte je u sobu, tako da zamislite da se povlači po stropu, svim zidovima i podu skupljajući sve negativne energije sobe.
4. Povucite mrežu k sebi. Zamislite bijele ruke kozmičkog Krista kako ovu mrežu uzimaju od vas i negativne energije neutraliziraju. Ovaj postupak trebalo bi ponoviti dok ne osjetite da je soba očišćena od svih negativnih energija.
5. Blagoslovite sobu s ljubavlju i mudrošću i za namjenu u koju služi.

23.07.-30.07.

ČIŠĆENJE SOBE OD GEOPATOGENOG ZRAČENJA
1. Zapitajte svoje više ja da vam kaže da li u odabranoj sobi postoji neko geopatogeno zračenje. Ona mogu biti iz zemlje ili svemira. Pustite da vas vaše više ja odvede do tih mjesta. Zamislite da je soba podijeljena na 7 razina, jedna ispod druge. Prva razina, na podu, predstavljat će fizičku razinu sobe. Svaka slijedeća razina predstavljati će više nivoe i vibracije. Uočite različite boje na svakoj razini.
2. Zamislite da je cijela soba ispunjena bojom prve razine. Ako je prva razina čista, boja će sad biti potpuno prozirna. Ako negdje postoji geopatogeno zračenje, sad ćete ga uočiti kao jače mrlje te boje u prostoru.
3. Zapitajte svoje više ja za simbol s kojim ćete očistiti sva ova geopatogena zračenja. Pustite simbol u sobu, da pluta po prvoj razini. On će odabrati mjesto koje zrači najnegativnije. To će postati kolektivna točka negativnih zračenja ovog nivoa. Neutralizirajte je ispunjavajući simbol bijelim svjetlom. Isto radite i na svim ostalim razinama sobe. Zahvalite!

30.07.-06.08.2001.

ČIŠĆENJE KOMPJUTERA OD NEGATIVNIH ZRAČENJA

1. Zakorijeniti se...Povući bijelo svjetlo iz centra Svemira kroz vrh glave u tijelo.....
2. Stavite dlanove iznad kompjutera i pogledajte na svojoj unutarnjoj skali, od 1 do 10, što pokazuje. Koliko je negativno zračenje? Da bi očistili kompjuter pitajte svoje više ja za simbol. Stavite simbol na broj nivoa koji je pokazala igla na vašoj skali.
3. Pustite da se simbol ispuni bojom. Boja koju ste dobili treba se neutralizirati i simbol mora postati proziran. Kad simbol postane proziran pomaknut će se na slijedeći nivo skale, pojaviti u drugoj boji i opet na isti način treba raditi na njemu da postane proziran. Ovako prođite sve nivoe do nule. Sad kompjuter blagoslovite i posvetite da bi se uvijek neutralizirale sve negativne energije u njemu i oko njega.
Zahvalite.

06.-13.08.2001.

ČIŠĆENJE NAKITA OD NEGATIVNIH ZRAČENJA
1. Zakorijeniti se i povezati s centrom Svemira......
2. Uzmite nakit koji želite očistiti od negativnih zračenja. Zamislite pet trokuta, jedan iznad drugoga, položenih vodoravno. Prva razina je na vrhu, a zadnja je dolje. Svaka razina biti će predstavljena drugačijom bojom.
3. Zamislite da vam se u trećem oku stvara mali trokut koji posvetite za iscjeljivanje i čišćenje nakita. Pošaljite taj trokut na svaki trokut koji predstavlja razinu nakita, uočite kako neutralizira negativne energije i oba postaju prozirna. Zahvalite za meditaciju.

13.08.-20.08.2001.

MIJENJANJE VIBRACIJA U NAŠOJ OKOLINI

1. Ova meditacija može se raditi da se promijene vibracije u našoj okolini, na radnom mjestu, na crnim točkama na cestama, i slično. Vodstvo treba prepustiti visokoj svijesti. Neka svi članovi grupe sjednu u krug. U sredini kruga zapalite svijeću. Spustite bijelo svjetlo iz centra Svemira kroz svoju krunsku čakru i ispunite bijelim svjetlom cijelo tijelo i auru. Zakorijenite se i zamislite da se korijenje svih članova grupe povezuje pod zemljom.
2. Zamislite da je cijela grupa postala jedno svjetlosno, grupno biće. Zamolite za simbol s kojim ćete raditi. Cijeli simbol neka bude u bijelom svjetlu. Uočite bijelo svjetlo, sa simbolom u sredini i kako je cijelo svjetlosno biće u tom simbolu.
3. Sad zamislite kako se odozgo spušta plavo svjetlo na vaš simbol i širi oko njega. Uočite kako se između bijelog i plavog svjetla stvara prostor koji djeluje kao zaštitni sloj oko vašeg svjetosnog bića, koje predstavlja grupu. Osjetite kako je energija grupe jaka energija, koja može promijeniti vibracije bilo koje negativne energije.
4. Zamislite kako svaki član grupe otpušta sve one energije koje treba promijeniti i kojih se treba osloboditi i kako negativne energije nestaju.
5. Otpustite bijelo i plavo svjetlo, zatvorite čakre koliko je potrebno, zahvalite.....

20.08.-27.08.2001.

ZVIJEZDA S TRI KRAKA
1. Ona predstavlja energiju zraka. Ako želite vlagu u vrtu, vizualizirajte zvijezdu nekoliko kilometara iznad vašeg vrta. Sad će doći do komunikacije zraka s vodenim elementarnim energijama i vaših biljaka. Biljke će iz zraka dobiti više vlage.
2. Može se koristiti kad želite promijeniti uzorak vašeg lokalnog vremena.
3. Možete je postaviti na prozore vaše kuće kao zaštitu.

27.08.-03.09.2001.

ZVIJEZDA S ČETIRI KRAKA
1. Ova zvijezda je neutralna zvijezda, koristi se za odmor i iscjeljivanje.
2. Svaki krak predstavlja jedan aspekt: zrak, vodu, zemlju, vatru. Tako se s njom može raditi na svim ovim aspektima.
3. Ako je projicirate na drvo kome treba iscjeljenje, ona će iscijeliti auru drveta i ubrzati iscjeljenje drveta. S njom se može iscijeliti cijeli teritorij na kom živite

10.09.-17.09.2001.

ZVIJEZDA S PET KRAKOVA
1. Ova zvijezda je stari okultni simbol.
2. Koristi se tako da ju se nacrta, vizualizira ili projicira na određeno mjesto. To mogu biti prozori, vrata, zidovi, predmeti, itd. Ona pretvara negativne energije u pozitivne i štiti od astralnih entiteta.

17.09.-24.09.2001.

ZVIJEZDA SA ŠEST KRAKOVA
1. Ova zvijezda predstavlja harmoniju i snagu.
2. Ona pretvara negativne misaone forme i ženske energije u pozitivne.
3. Dobra je za zaštitu velikih površina, zgrada, interdimenzionalnih otvora, itd. i koristi se tako da ju se projicira ili zamisli na tim površinama.

24.09.-01.10.2001.

ZVIJEZDA SA SEDAM KRAKOVA
1. Ona predstavlja više aspekte i čisti energije čakri.
2. Koristi se za meditaciju sa zvijezdama, suncem, mjesecom....također služi za zakorjenjivanje i zaštitu solarnog pleksusa. Koristi se tako da ju se vizualizira na željenim mjestima.

01.-08.10.2001.

ZVIJEZDA S OSAM KRAKOVA
1. Ona ima prirodu muške energije.
2. Dobra je za uzemljenje kad ju se zamisli na stopalima.
3. Kad ju se nacrta na vratima kuće dovodi više i niže vibracije energija u ravnotežu.
4. Zamišljajući je na čakrama, one su zaštićene.

08.-15.10.2001.

ZVIJEZDA S DEVET KRAKOVA
1. Ona je simbol besmrtnosti i bezuvjetne ljubavi.
2. Zamislite sebe u zvijezdi s devet krakova i ona će očistiti negativne misaone forme i dati vam osjet besmrtnosti i bezuvjetne ljubavi.

15.-22.10.2001.

ZVIJEZDA S DESET KRAKOVA
1. Ona ima ženski aspekt.
2. Koristite ju kad želite komunicirati s anđelima, bićima svjetla, delfinima itd.
3. Zamislite sebe u zvijezdi s deset krakova kad sebe želite iscjeljivati. Za iscjeljivanje negativnih emocija koristite ovu zvijezdu na srčanoj čakri.

22. - 29.10.2001.

ISCJELJIVANJE SA ZVIJEZDOM SA ČETIRI KRAKA
1. Zamislite zvijezdu s četiri kraka u svojoj srčanoj čakri. Ona je ispunjena bezuvjetnom ljubavlju.
2. Obratite pažnju na oboljelo mjesto i zamislite oboljenje kao krug tamne boje. Pošaljite zvijezdu iz srca na mjesto oboljenja i zamislite da ona iscjeljuje bolest svojom svjetlošću i bezuvjetnom ljubavlju. Budite svjesni osjeta u tom dijelu tijela.

29.10.-05.11.2001.

ISCJELJIVANJE SA ZVIJEZDOM SA ČETIRI KRAKA
1. Zamislite zvijezdu s četiri kraka u svojoj srčanoj čakri. Ona je ispunjena bezuvjetnom ljubavlju.
2. Obratite pažnju na oboljelo mjesto i zamislite oboljenje kao krug tamne boje. Pošaljite zvijezdu iz srca na mjesto oboljenja i zamislite da ona iscjeljuje bolest svojom svjetlošću i bezuvjetnom ljubavlju. Budite svjesni osjeta u tom dijelu tijela.

05.-12.11.2001.

RAZVOJ PSIHIČKIH MOGUĆNOSTI
1. Zamislite zvijezdu s pet krakova u svojoj srčanoj čakri i ispunite je bijelim svjetlom.
2. Umnožite tu zvijezdu i pošaljite je u svoju šestu čakru.
3. Otvorite se za primanje intuitivnih informacija i sve što kroz vas kao kanal počne dotjecati.
4. Ovo možete učiniti i sa ostalim zvijezdama, sa šest, sedam, osam, devet i deset krakova. Na ovaj način vaše psihičke mogućnosti će se povečavati.

12.-19.11.2001.

ČIŠĆENJE STARIH MISAONIH FORMI
1. Svaka misao i sve što napravimo vratit će nam se prije ili kasnije. Zato je dobro, kad to osjetite, pokušati intutivno spoznati da li u vama ili oko vas ima starih misaonih formi koje treba očistiti.
2. Otpustite ih mentalno ili bacite predmete, odjeću, knjige i sl. za koje osjetite da nose takve stare energetske forme koje treba odbaciti.
3. To će vam se vratiti kao više vibracije koje će vas podizati.

19.-26.11.2001.

ČIŠĆENJE MISAONIH FORMI PREDAKA
1. To su spore frekvencije energije kao strah, mržnja i pohlepa. Mi ih nasljeđujemo i nosimo u sebi.
2. Da bi išli naprijed treba otpustiti te misaone forme predaka, ili ih čistiti radeći sa zvijezdama. Oni uključuju i karmu pa na taj način čistite i karmu

26.11.-03.12.2001.

PODIZANJE VIBRACIJE MISLI
1. Ova meditacija se radi kad želite podignuti nisku vibraciju negativnih misaonih formi, emocija, predmeta i sl.
2. Zamislite misaonu formu kao energiju u obliku koji dobijete untuitivno. Zamislite na tom obliku čakre i intuitivno uočite u kom dijelu je najaktivnija ta niska frekvencija energije. Punite taj dio bezuvjetnom ljubavlju iz svog srca.
3. Uočite kako vibracija raste u ovoj misaonoj formi i kako se podiže prema gore do zamišljene sedme čakre.

webMaster